ตัวแทนจำหน่าย (Distributor) และซ่อมปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump) พร้อมให้คำปรึกษา

  our products

บริษัท ยูเนี่ยน เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับซ่อมปั๊มสุญญากาศ

  ABOUT US

บริษัท ยูเนี่ยน เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 วัตถุประสงค์เพื่อ :

  • จำหน่ายปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump), อุปกรณ์ระบบสุญญากาศ (Vacuum Accessories), และอะไหล่สำหรับปั๊มสุญญากาศ (Spare Parts for Vacuum Pump), ปั๊มแรงดันสูง (Turbine Pump), ปั๊มดูดของเหลว (Fluid Transfer Pump), เครื่องลำเลียง (Vacuum Conveyor), ลูกยางดูดจับ Pick & Place (Suction Cup/Vacuum Pad), E-jector Vacuum Pump, Pneumatic System และไส้กรองต่างๆ
  • ให้บริการซ่อมปั๊มสุญญากาศ บำรุงรักษา และ Overhaul ปั๊มสุญญากาศทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
  • ให้บริการแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับปั๊มสุญญากาศ
  • ให้บริการติดตั้งปั๊มสุญญากาศ บริการเดินท่อระบบสุญญากาศ
  • จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี ปั๊มอุตสาหกรรมต่างๆ วาล์ว และอื่นๆ
  • ให้บริการรับสร้างเครื่องจักร ชนิดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
  • ให้บริการหลังการขายในด้านต่างๆ (After Service)

โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นสินค้าที่มีคุณภาพดี มีชื่อเสียง และให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โดยมุ่งหวังที่จะมอบสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างผลประโยชน์ต่อลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด

  new product

  distributor

We are a distributor of various well-known brand from around the world including

บริษัท ยูเนี่ยน เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยน เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยน เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยน เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยน เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยน เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยน เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยน เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยน เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด