บริษัท ยูเนี่ยน เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยน เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริการซ่อมปั๊มสุญญากาศ (Service Vacuum Pump)

บริษัท ยูเนี่ยน เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คือผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมปั๊มสุญญากาศ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ด้วยช่างเทคนิค และทีมงานของเรา ซึ่งมีประสบการณ์การซ่อมปั๊มสุญญากาศมายาวนาน ทำให้เราเป็นผู้นำทางด้านงานซ่อมปั๊มสุญญากาศ บริการ (Service) ของเราเน้นการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ โดยในระหว่างซ่อมปั๊มสุญญากาศ ทางบริษัทฯ มีปั๊มสำรองให้ลูกค้าใช้

Oil-Sealed Rotary Vacuum Pumps :
Shinko Seiki, OP, Osaka, Kinney, Tokuda, Stocks, Pfeiffer, Welch and etc.

Water-Ring Vacuum Pumps / Liquid-ring Vacuum Pumps :
Shinko Seiki, OP, SIHI, Nash, Robushi, Graham, and etc.

Mechanical Booster Pumps :
Shinko Seiki, Ulvac, Osaka, OP, Leybold, Pfeiffer, Aerzen and etc.

Oil Recirculation Single Stage Rotary Vane Vacuum Pumps :
Busch, Becker, Rietschle, Leyobld, Wonchang, DVP, PVR, BGS Rotor Mill’s, Gast and etc.

Dry Running Rotary Vane Vacuum Pumps :
Busch, Becker, Rietschle, Orion, Wonchang, Rotor Mill’s, Gast and etc.

Two-stage Rotary vane Vacuum Pumps :
Alcatel, Edwards, Ulvac, Shinko Seiki, Leybold, Pfeiffer, Welch, Balzer and etc.

ซ่อมปั๊มสุญญากาศ repair vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ repair vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ repair vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ repair vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ repair vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ repair vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ repair vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ repair vacuum pump

ปั๊มสุญญากาศที่บริษัทฯ รับซ่อม ดังนี้

ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump
ซ่อมปั๊มสุญญากาศ service vacuum pump