ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump)

ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump)

ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump) คือ ปั๊มที่ดูดอากาศออกเพื่อให้เกิดสุญญากาศ ปั๊มสุญญากาศนิยมใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ปั๊มสุญญากาศมีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้

 

  1. ปั๊มสุญญากาศแบบโรตารี (Rotary vane vacuum pump) เป็นปั๊มสุญญากาศที่ทำงานด้วยใบพัด ซึ่งใบพัดจะติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องด้วยหลักการทำงานแบบหมุนโรเตอร์ เมื่อโรเตอร์หมุน อากาศจะไหลเข้าสู่ห้องดูดอากาศ โดยตัวโรเตอร์จะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เพื่อทำให้เกิดสุญญากาศ
  2. ปั๊มสุญญากาศแบบลูกสูบ (Piston vacuum pump)
  3. ปั๊มสุญญากาศแบบวอเตอร์ริง (Water ring vacuum pump) เป็นปั๊มสุญญากาศที่ใช้น้ำหล่อเลี้ยง แทนการใช้น้ำมัน