PU Tube

Category:
O.D. I.D. Length Working 23ºC pressure Burst 23ºC pressure Bend Radius Operating temp. range Color
4 mm 2.5 mm 200 M ≤ 12 Bar  

≤ 16 Bar

10 mm

-20ºC

~

+60ºC

BE:Blue

BK:Black

OE:Orange

RD:Red

YW:Yellow

NE:Nature

GN:Green

6 mm 4 mm 200 M ≤ 11 Bar 15 mm
8 mm 5 mm 100 M ≤ 12 Bar 20 mm
10 mm 6.5 mm 100 M ≤ 10 Bar 25 mm
12 mm 8 mm 100 M ≤ 10 Bar 40 mm
14 mm 10 mm 50 M ≤ 9 Bar 60 mm
16 mm 12 mm 50 M ≤ 9 Bar 80 mm
6.35 mm 4.57 mm 200 M ≤ 11 Bar 15 mm
9.53 mm 6.5 mm 100 M ≤ 10 Bar 25 mm
12.6 mm 9.6 mm 100 M ≤ 10 Bar 50 mm
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 02-9073530
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม